MDM - IT

IT Software and Systems Development


      MDM - IT

Monitorowanie infrastruktury sieciowej.

Monitoruj serwisy sieciowe, przełączniki, rutery, przepustowość i ruch w sieci. W prosty sposób monitoruj stany działa/nie działa, pliki, internet, IP SLA i wiele więcej.
Zobacz mapowanie portów na przełączniku i mapy warstwy drugiej. Pełne wsparcie dla SNMP.


Monitorowanie serwerów, aplikacji i wirtualizacji

Monitoruj serwery i stacje robocze Windows, VMware ESXi, Linux, Mac OS X i BSD, a także maszyny wirtualne, pliki, katalogi i strony internetowe.
Uruchamiaj własne skrypty lub wysyłaj dane przez HTTP używając prostego API. Zarządzaj statusem, wpisami do dzienników zdarzeń i wydajnością systemów.
Odbieraj powiadomienia o trapach SNMP czy wiadomościach syslog, zbieraj wpisy do dziennika zdarzeń Windows i wpisy tekstowe.
Użyj zaawansowanej korelacji alertów i alertów warunkowych. Alerty mogą wyzwalać akcje naprawcze, wykonywane również zdalnie.
Ustawiaj wyzwalacze alertów dla metryk wydajnościowych.

SNMP.
System używa SNMP do zarządzania urządzeniami sieciowymi (przełączniki, drukarki, itp). Program wspiera trapy SNMP w wersji 3 i pakiety z informacją o trapie, umożliwia też przekierowanie trapów.

Monitorowanie przełączników i ruterów
System wspiera wiele aspektów monitorowanie przełączników i routerów, w tym stan interfejsów sieciowych i monitorowanie przepustowości. Program automatycznie odczytuje połączenia w warstwie drugiej i pozwala na mapowanie portów na przełączniku. Sensor Cisco IP SLA pozwala na monitorowanie statusu i parametrów operacji IP SLA. System wspiera również monitorowanie i analizę ruchu sieciowego, w tym wsparcie dla technologii Cisco NBAR.

Serwisy sieciowe.
System może sprawdzać połączenie lub wzór odpowiedzi by weryfikować poprawność odpowiedzi serwisów sieciowych. System monitoruje dostępność ponad 65 predefiniowanych serwisów sieciowych TCP/UDP, w tym DNS, FTP, HTTP, POP3, SMTP, i wiele innych. Program może monitorować wydajność serwisów sieciowych mierząc ilość wysłanych pakietów i otrzymanych pakietów, czas odpowiedzi, oraz procent pakietów utraconych i otrzymanych. Użytkownicy mogą tworzyć własne definicje serwisów lub duplikować istniejące i zmieniać im numer portu. Serwisy wspierają połączenia TCP, UDP i SSL. Wzorce odpowiedzi mogą być zdefiniowane w formie tekstu, danych binarnych lub za pomocą wyrażeń regularnych.

Monitorowanie statusu interfejsów i przepustowości.
System wspiera różne aspekty monitorowania ruterów i przełączników, w tym status interfejsów sieciowych i monitorowanie przepustowości sieci.

Widok SNMP
System umożliwia przeglądanie danych SNMP urządzenia w formie czytelnej dla człowieka. Okno zawiera wiele widoków dla różnych typów urządzeń. System posiada również edytor do tworzenia własnych widoków dla konkretnych urządzeń. Widok SNMP pozwala na zmianę danych SNMP urządzenia.

   Narzędzia monitoriowania systemów informatycznych i uslug:

NetMap4Nagios (version 1.0.63)

Download

Create your own network diagram. This is also front-end and/or web interface for Nagios system and ... much, much more.

Click to run demo (Need demo, please send email: md@mdmit.pl)

         

SNMP Browser (ver. 1.0.3)

Download

SNMP interfaces (switches/routers/servers) browser. System based on snmp mibs templates.

Click to run demo